SAKAL EKİMİ Sakal ekimi, sakalı az olan, seyrek olan veya bölgesel olarak sakalı olmayan bireylere yapılan işlemdir. Uygun donör alanından alınan greftler özel solüsyonlarda bekletilerek sonrasında sakalda planlanan bölgeye transfer edilmesi sağlanır. İşlemin tamamı lokal anesteziyle yapılır. Sakal revizyonu 3 aydan 6 aya kadar devam etmektedir.